İ.M.İ.D İç Kontrol Standartları

Kontrol Ortamı

Standart 1: Etik Değerler ve Dürüstlük
Standart 2: Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler
Standart 3: Personelin Yeterliliği ve Performansı
Standart 4: Yetki Devri

Risk Değerlendirme

Standart 5: Planlama ve Programlama
Standart 6: Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

Kontrol Faaliyetleri

Standart 7: Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
Standart 8: Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi
Standart 9: Görevler Ayrılığı
Standart 10: Hiyerarşik Kontroller
Standart 11: Faaliyetlerin Sürekliliği
Standart 12: Bilgi Sistemleri Kontrolleri

Bilgi ve İletişim

Standart 13: Bilgi ve İletişim
Standart 14: Raporlama
Standart 15: Kayıt ve Dosyalama Sistemi
Standart 16: Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

İzleme

Standart 17: İç Kontrolün Değerlendirilmesi
Standart 18: İç Denetim
REFİK KURT
Güncelleme : 13.10.2022 13:32:30