Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü

    GÖREV VE SORUMLULUKLAR


  • Rektörlük ve Rektörlüğe bağlı birimlerin temizlik işlerinin yapılmasını sağlayarak, genel temizliği yürüten şirket elemanlarının denetim ve kontrolünü yürütmek.
  • Rektörlük ve Rektörlüğe bağlı birimlerin güvenlik işlerinin yapılmasını sağlamak.
  • Rektörlük ve Rektörlüğe bağlı birimlerin telefon santral hizmetlerini yürütmek.
  • Araç Amirliği iş ve işlemlerini yürütmek
  • Üniversitemiz birimleri ile koordineli olarak sivil savunma işlemlerine ilişkin plan, güncelleme, yazışma vb. işleri yapmak.


   SORUMLU PERSONELLER

      

      
        Şube Müdürü                    KENAN ŞEN                              Görev ve Sorumlulukları
      

                 

      Temizlik İşleri Şefi               ŞÜKRÜ DAYAN                    Görev ve Sorumlulukları

        Santral Memuru                  ERSİN  GÜNEY                   Görev ve Sorumlulukları

         Santral Memuru             YUSUF AKDOĞAN               

Görev ve Sorumlulukları

      Yardımcı Hizmetli           OSMAN  KIZILARSLAN           Görev ve Sorumlulukları

      

      ARAÇ AMİRLİĞİ

      

           Şef                      MEHMET ALİ  KARA                   Görev ve Sorumlulukları

       

  

Garaj Amiri           SÜLEYMAN  KILIÇ                   

Görev ve Sorumlulukları

          Şoför                       SELİM  SEVEN                          Görev ve Sorumlulukları

         Şoför                       ŞAKİR  ERTAŞ                            Görev ve Sorumlulukları

         Şoför                     HÜSNÜ  BEYTEKİN                     Görev ve Sorumlulukları

   

M.KAZIM BENEK
Güncelleme : 12.11.2018 16:17:35