LOJMAN BAŞVURU DUYURUSU

D U Y U R U

             2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu, 84/8345 sayılı Kamu Konutları Yönetmeliği ve Siirt Üniversitesi Konut Tahsis ve Yönetimine İlişkin Yönergesi uyarınca, Üniversitemize bağlı lojmanların 2018 yılı dağıtımlarına esas olmak üzere başvurmak isteyen akademik ve idari personelin 01-30 HAZİRAN 2018 tarihleri arasında ‘Siirt Üniversitesi Kamu Konutları Tahsis Talep Beyannamesi’ni (EK-3) doldurarak kanıtlayıcı belgelerle birlikte halen görev yapmakta oldukları  birimlere teslim etmeleri gerekmektedir.


             Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar


1.     Söz konusu tarihlerden sonra yapılmış olan başvurular bir sonraki 6 aylık döneme kadar değerlendirmeye alınmayacaktır.

2.     Birimler atlanarak direkt İ. M. İ. D.’e yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

3.     Eksik doldurulmuş beyannameler dikkate alınmayacaktır.

4.     Herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve personelin sonradan mağdur olmaması için beyannamede belirtilen kanıtlayıcı belgelerin mutlaka başvuru belgesine eklenmesi gerekmektedir.

5.     Yanlış beyanda bulunan hak sahiplerinin başvurusu iptal edilir.

6.     Kasten yanlış beyan verenler, durumlarının konut tahsisinden sonra anlaşılması halinde konuttan çıkarılır ve haklarında işlem yapılır.


     Tüm Akademik ve İdari Personele ilanen duyurulur. 01.06.2018

ÖZKAN YILDIZ (0484) 212-1111 / 3709
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
1.6.2018